All Lichamelijke Gezondheidszorg

 •   Favoriet

  DiabetesProject Aalst

  Ondersteunen, coachen en begeleiden van personen met diabetes mellitus type 2 en/ of chronische nierinsufficiëntie door geschoolde educatoren. Ons begeleidingsteam bestaat uit twee verpleegkundig educatoren en 1 diëtist educator. U kan bij ons terecht vanaf diagnose diabetes type 2 tot en met behandeling onder 2 injectie momenten. Hieronder vallen ook de voortrajecten en zorgtrajecten. Ook voor dieetadvies bij chronische nierinsufficiëntie kan u bij ons terecht indien u een zorgtraject CNI aangegaan bent. Dit kan u bespreken met uw huisarts.

 •   Favoriet

  Parkinson afd Kempen

  Parkinson afdeling Kempen ondersteund door Vlaamse Parkinsonliga samenkomsten te Balen ‘De Bijenkorf’ Een zelfhulpgroep voor personen uit de Zuiderkempen met ziekte van Parkinson en geïnteresseerden. 2-maandelijks samenkomen: afwisselend praatnamiddag en info-uitwisseling, evt. ingeleid door sprekers vb. rond medisch dossier, erfenis en waar aan denken als je echtgenoot(e) de ziekte van Parkinson heeft, … of gezellige uitstap met tussendoor mekaar beter leren kennen en ervaringen uitwisselen. info : leo.verdonck@telenet.be

 •   Favoriet

  Verwonderd

  Wij zijn Verwonderd, de Vlaamse vereniging ter preventie van zelfverwonding. Wij ijveren naar een realistische beeldvorming hierover. Het grootste deel van onze leden zijn ooit zelf al in aanraking gekomen met zelfverwonding, maar wij kunnen ook rekenen op hulpverleners en omstaanders. Wij willen deze problematiek kenbaar maken in Vlaanderen, en mensen inlichten over hoe ze met de zelfverwonding kunnen omgaan en welke functie(s) zelfverwonding heeft.