All Kinderen en Jongeren

 •   Favoriet

  Homaar – groeiplek voor jongeren

  Homaar is een laagdrempelig, therapeutisch huis in Wetteren met een gespecialiseerd dagaanbod voor maximum 2 weken. We richten ons tot jongeren tussen 15 en 23 jaar die vastlopen of het psychisch moeilijk(er) hebben, met een nood aan een tijdelijk intensiever traject.     Zonder wachtlijst. Het project is in de eerste plaats preventief bedoeld. We willen een kortdurende time-out bieden die een kantelpunt kan betekenen in het leven van de jongere. Dit om langdurige hulpverlening zoveel mogelijk te beperken.

 •   Favoriet

  K-toa

  Kortdurende Thuisbegeleiding voor Ouders van kinderen met Autisme De combinatie gezin, huishouden en werk vormt vandaag de dag voor de meesten van ons al uitdaging genoeg. Het is bij lange na niet gemakkelijk om alles steeds te overzien en de juiste balans te vinden. Wanneer (het vermoeden bestaat dat) één of meer kinderen binnen het gezin de diagnose Autisme hebben wordt het nog gecompliceerder.   Vaak hebben ouders al lang door dat er iets aan de hand is maar door de wachtlijsten duurt het vaak een hele tijd voordat de diagnose gesteld wordt en er gespecialiseerde hulp kan worden ingeschakeld. Lees meer [...]

 •   Favoriet

  Psychologiepraktijk G-rakker

  Psychologische begeleiding en gedragstherapie voor kinderen en jongeren van 3 jaar tot en met 21 jaar en ouderbegeleiding.   Sandy Vermeir Klinisch psychologe (UGent, 2013) en gedragstherapeute (UGent, 2017) Psychologiepraktijk G-rakker Geerakker 8 1840 Londerzeel 052/59.00.78 info@g-rakker.be www.g-rakker.be

 •   Favoriet

  Verwonderd

  Wij zijn Verwonderd, de Vlaamse vereniging ter preventie van zelfverwonding. Wij ijveren naar een realistische beeldvorming hierover. Het grootste deel van onze leden zijn ooit zelf al in aanraking gekomen met zelfverwonding, maar wij kunnen ook rekenen op hulpverleners en omstaanders. Wij willen deze problematiek kenbaar maken in Vlaanderen, en mensen inlichten over hoe ze met de zelfverwonding kunnen omgaan en welke functie(s) zelfverwonding heeft.

 •   Favoriet

  BuSO De Passer

  De Passer is een autonome school voor normaal- en hoger begaafde kinderen met ASS (type 9 OV 4). De Passer wil haar leerlingen een veilige leer- en leefomgeving bieden die past bij hun noden en mogelijkheden. Een omgeving waarin hun ontwikkeling en competenties (op vlak van kennis, vaardigheden en attitudes) maximaal worden gestimuleerd en waarin elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien. Talentontwikkeling en welbevinden van de leerlingen staan hierbij centraal. Daarbij stelt De Passer re-integratie in het reguliere onderwijs voorop. Als kenniscentrum op pedagogisch en didactisch vlak streven wij kwaliteit en resultaatgerichtheid na op alle niveaus: micro- (leerling-leerkracht), Lees meer [...]

 •   Favoriet

  INTERNAAT CRAENEVELD

  Wij zijn een internaat voor kinderen uit het basisonderwijs. Wij werken samen met enkele scholen uit de omgeving. Zo heeft ieder kind, ongeacht zijn schoolloopbaan een plekje in ons internaat.   Het internaat is geopend van maandag tot vrijdag op schooldagen.   Binnen een huiselijke sfeer bieden wij kinderen een duidelijke structuur en consequente aanpak. Wij hebben oog voor de de individuele zorgbehoeften van ieder kind en stimuleren kinderen tot maximale zelfontplooiing.   Het welbevinden van het kind staat hierbij centraal.   Samenwerking met ouders is een belangrijk aspect binnen onze werking.    

 •   Favoriet

  Ten Dries

  Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal ontplooien dankzij aangepast onderwijs, de leefgroepswerking, hulpmiddelen en therapie. Ook voor ouders en de ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod van vorming en ondersteuning. Ten Dries bestaat uit twee scholen en een multifunctioneel centrum (BuBaO, BuSO en MFC). Neem gerust contact met ons op! 

 •   Favoriet

  Horizon

  Onze missie bestaat erin te werken aan gelijkwaardige toekomstkansen voor kinderen en jongeren die in een situatie van dreigende kansenongelijkheid verkeren. We doen dit als een onafhankelijke en betrouwbare partner die de behoeften aan zinvolle en betaalbare begeleiding van de kinderen, jongeren en hun ouders kan vertalen in degelijke oplossingen en diensten. Horizon wil kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus helpen vormen tot personen met volwaardige kansen, met de capaciteit om bewuste keuzes te maken en de bekwaamheid om maximaal gebruik te maken van de eigen mogelijkheden. We leggen in onze werkingen sterke accenten op het gebied van succeservaring (kinderen en Lees meer [...]