All Geestelijke Gezondheidszorg

 •    Favoriet

  Tele-Onthaal

  Tele-Onthaal is een telefonische en chathulpdienst waar je terecht kan als je op bepaalde momenten in het leven nood hebt aan een goed gesprek. Of je nu worstelt met moeilijkheden binnen je relatie of familie, gezondheidsproblemen, eenzaamheid, verdriet, depressie,… Tele-Onthaal biedt je dag en nacht een luisterend oor voor al je kleine en grote zorgen. Bij Tele-Onthaal kan je je verhaal zowel kwijt via telefoon als via chat: gratis, anoniem en in het volste vertrouwen, het hele jaar rond, 7 dagen op 7. Tele-Onthaal is 24u/24 bereikbaar op het gratis telefoonnummer 106. Chatten kan op vaste tijdstippen via www.tele-onthaal.be  (elke Lees meer [...]

 •   Favoriet

  Reset

  Reset is een ambulant centrum voor jongeren van 15 tot 25 jaar met een verslaving en de bijhorende gedragsproblemen. We bieden een intensief ambulant programma aan van 16 weken, waarbij we inzetten op groepssessies, individuele begeleiding, sport en activiteiten en een uitgebreid nazorgtraject. Dit onder begeleiding van psychologen, coaches en ervaringsdeskundigen. Daarnaast werken we met een familieprogramma, waarbij we de ouders (via individuele, groeps- en systeemgesprekken) intensief betrekken.

 •   Favoriet

  Apojo aan Huis

  Apojo biedt ondersteuning aan personen met een beperking die zelfstandig willen wonen. Onze persoonlijke begeleiders komen langs bij jou thuis of in onze studioprojecten om je te helpen waar nodig. Die hulp kan van diverse aard zijn. Denk maar aan administratieve ondersteuning of hulp bij een medisch of psychosociaal probleem, huishoudelijke hulp of assistentie bij het dagelijks leven. De begeleider kan met je praten over mogelijke problemen in je leven en mee zoeken naar oplossingen.

 •   Favoriet

  Tg de evenaar

  Bestand uploaden: Folder-TG-de-evenaar.pdf

  ‘De evenaar’ is een therapeutische gemeenschap waar mensen met psychische problemen kunnen worden opgenomen voor een intensieve en relatief langdurige behandeling. ‘De evenaar’ is er enerzijds voor jongvolwassenen (vanaf het jaar dat men 18 wordt) waarbij we in de eerste plaats denken aan separatie/individuatie- en hechtingsproblemen. Anderzijds kunnen er volwassenen terecht met onder andere persoonlijkheidsproblemen, psychotische of ernstige neurotische problemen. Kenmerkend voor ‘de evenaar’ is de kleinschaligheid (2 rijhuizen met een maximale capaciteit van 9 bewoners per huis) met een uitgesproken huiselijk karakter. De werking sluit aan bij de traditie van de therapeutische gemeenschappen. Hierbij gaat men ervan uit dat Lees meer [...]

 •   Favoriet

  Homaar – groeiplek voor jongeren

  Homaar is een laagdrempelig, therapeutisch huis in Wetteren met een gespecialiseerd dagaanbod voor maximum 2 weken. We richten ons tot jongeren tussen 15 en 23 jaar die vastlopen of het psychisch moeilijk(er) hebben, met een nood aan een tijdelijk intensiever traject.     Zonder wachtlijst. Het project is in de eerste plaats preventief bedoeld. We willen een kortdurende time-out bieden die een kantelpunt kan betekenen in het leven van de jongere. Dit om langdurige hulpverlening zoveel mogelijk te beperken.

 •   Favoriet

  Zonnestraal vzw

  Zonnestraal vzw ondersteunt mensen met een beperking in de regio Vlaams-Brabant en is daardoor een erkende en vergunde (VAPH) zorgaanbieder. Zij maakt deel uit van Havinet vzw en ROG vzw. Wij helpen u graag verder indien u op zoek bent naar: individuele en/of ambulante ondersteuning, residentiëel verblijf in één van onze woongroepen (verdeeld over verschillende campussen te Lennik en Herfelingen), activiteiten in ons dagcentrum, arbeidsmatige activiteiten in ons atelier ‘t Werkpunt, een plaats voor vrijwilligerswerk, stages en vakantiejobs, enz. Bekijk ons aanbod op www.zonnestraalvzw.be!

 •   Favoriet

  Zorgboerderij

  Our Little Farm is een erkende zorgboerderij waar wij ons op een kwetsbaar publiek richten. – Lijdt je aan een burn-out, chronische stress of verslavingen ten gevolgen hiervan? – Worstel jij of u kind met gedrag, concentratie of identiteitsproblemen? – Heb je nood aan een “natuur break” om tot rust en terug met jezelf in balans te komen? – Heb je een mentale of fysieke beperking? – Gaat het om dementerende bejaarden? Dan ben je van harte welkom bij Our Little Farm, een plaats waar ons multidisciplinaire team u zal helpen.

 •   Favoriet

  GoiA

  GoiA (Gezinnen onder invloed Antwerpen), is een deelwerking van Free Clinic vzw i.s.m. Jeugdzorg Zorgbedrijf Antwerpen die zich richt op gezinnen met jonge kinderen waarbij één of beide ouders kampt met een  drugprobleem. Doelstelling ● GoiA wil (ex)drugafhankelijke (toekomstige) ouders in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen in hun ouderrol door rond dit gezin een (opvoedings)ondersteuningsnetwerk te activeren en te regisseren. GoiA doet zelf niet aan uitvoerende hulpverlening maar wil d.m.v. intensief casemanagement het aanbod van de verschillende bestaande diensten op elkaar afstemmen en beter toegankelijk maken voor deze gezinnen. ● GoiA wil hulpverleners en informele steunfiguren ondersteunen die met Lees meer [...]

 •   Favoriet

  K-toa

  Kortdurende Thuisbegeleiding voor Ouders van kinderen met Autisme De combinatie gezin, huishouden en werk vormt vandaag de dag voor de meesten van ons al uitdaging genoeg. Het is bij lange na niet gemakkelijk om alles steeds te overzien en de juiste balans te vinden. Wanneer (het vermoeden bestaat dat) één of meer kinderen binnen het gezin de diagnose Autisme hebben wordt het nog gecompliceerder.   Vaak hebben ouders al lang door dat er iets aan de hand is maar door de wachtlijsten duurt het vaak een hele tijd voordat de diagnose gesteld wordt en er gespecialiseerde hulp kan worden ingeschakeld. Lees meer [...]

 •   Favoriet

  Verwonderd

  Wij zijn Verwonderd, de Vlaamse vereniging ter preventie van zelfverwonding. Wij ijveren naar een realistische beeldvorming hierover. Het grootste deel van onze leden zijn ooit zelf al in aanraking gekomen met zelfverwonding, maar wij kunnen ook rekenen op hulpverleners en omstaanders. Wij willen deze problematiek kenbaar maken in Vlaanderen, en mensen inlichten over hoe ze met de zelfverwonding kunnen omgaan en welke functie(s) zelfverwonding heeft.

 •   Favoriet

  Dagactiviteitencentrum De Start

  Het DAC De Start staat voor het activeren, ondersteunen en organiseren van activiteiten voor en door personen met een psycho-sociale kwetsbaarheid. De activiteiten worden in  groep aangeboden met aandacht voor elke individu en situeren zich op het vlak van ontmoeting, vrije tijd, vorming en arbeidszorg. Een greep uit onze activiteiten: inpak-en sorteerwerk, hout-,naai-en crea atelier, muziek en sportgroep én ontmoetingshuis. We zijn elke weekdag open van 8u00 tot 16u00