Beschrijving zorgaanbod
Beschrijving zorgaanbod
Afbeeldingen
Video
Google map
Beoordelingen
E-mail
 • GoiA (Gezinnen onder invloed Antwerpen), is een deelwerking van Free Clinic vzw i.s.m. Jeugdzorg Zorgbedrijf Antwerpen die zich richt op gezinnen met jonge kinderen waarbij één of beide ouders kampt met een  drugprobleem.

  Doelstelling

  ● GoiA wil (ex)drugafhankelijke (toekomstige) ouders in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen in hun ouderrol door rond dit gezin een (opvoedings)ondersteuningsnetwerk te activeren en te regisseren. GoiA doet zelf niet aan uitvoerende hulpverlening maar wil d.m.v. intensief casemanagement het aanbod van de verschillende bestaande diensten op elkaar afstemmen en beter toegankelijk maken voor deze gezinnen.

  ● GoiA wil hulpverleners en informele steunfiguren ondersteunen die met deze gezinnen in contact komen en informatie en documentatie ter beschikking stellen rond deze thematiek.

  ● Daarnaast wil GoiA beleidssignalen geven met betrekking tot zaken waar ouders met een drugprobleem in hun dagelijks bestaan mee geconfronteerd worden, wanneer zij trachten hun ouderrol waar te maken. Stigmatisering en vooroordelen liggen nl. vaak aan de basis van een ongelijke behandeling in de hulpverlening.

  ► Einddoel is om de ontplooiingskansen van kinderen van ouders met een drugprobleem te bevorderen en te voorkomen dat deze kinderen zelf ernstige problemen ontwikkelen.

   

  Visie

  Het uitgangspunt van GoiA is dat kinderen en jongeren uit een gezin waar één of beide ouders kampen met een drugprobleem, per definitie opgroeien in een risicosituatie. Dit wil echter niet zeggen dat het druggebruik van de ouder(s) steeds een goede verzorging en opvoeding van de kinderen in de weg hoeft te staan. Naast de risicofactoren op gebied van de ouders, het kind en de omgeving, kunnen er immers ook een aantal protectieve factoren aanwezig zijn.
  GoiA stelt zich tot doel om in samenspraak met de ouders de risicofactoren te beperken en de beschermende factoren te vergroten. Op deze manier proberen we te streven naar het recht dat ieder kind heeft om op te groeien in zijn of haar gezin, op voorwaarde dat dit veilig is.
  GoiA spreekt ouders met een drugprobleem in eerste instantie aan op hun ouderrol en bekijkt van daaruit samen met de ouder welke zaken binnen het gezin de ontplooiingskansen van het kind in de weg staan. GoiA stelt het belang van het kind centraal maar ziet de ouder hierbij als belangrijkste gesprekspartner.

 • Geen Records Gevonden

  Sorry, er zijn geen records gevonden. Pas uw zoekopdracht aan en probeer het opnieuw

  Google Map Niet geladen

  Sorry, het is niet gelukt om de Google Maps API te laden.

 • Geef een beoordeling