Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kreeg een laatste update op 6 april 2018.

Identificatie 

Zorgactor.be is een initiatief van Social-Profit Advies en Service bvba, hierna afgekort S-PAS bvba.

Toepassingsgebied

Dit Privacybeleid is een gedetailleerde beschrijving van ons beleid en onze werkwijzen voor het verzamelen en het gebruiken van informatie over u. We begrijpen dat het verstrekken van online informatie veel vertrouwen van uw kant vergt. Wij nemen dat vertrouwen zeer ernstig. Wij beschouwen het verzekeren van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u onze Website bezoekt of onze diensten gebruikt als een hoge prioriteit.

S-PAS bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

S-PAS bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door het invullen van online formulieren op Zorgactor.be. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Ondernemingsnummer (in geval van onderneming)

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post@zorgactor.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

S-PAS bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of onze aanbiedingen

 • Uw gebruik van de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

S-PAS bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren uw gegevens zolang u één of meer diensten van ons afneemt. Zodra u ons informeert over uw beslissing om niet verder van onze diensten gebruik te maken, en zodra de lopende periode van dienstverlening is beëindigd, worden uw gegevens definitief uit de database van onze website geschrapt. 

Delen van persoonsgegevens met derden

S-PAS bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met IT-bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. S-PAS bvba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Automatische verzameling van informatie

We verzamelen automatisch informatie over uw computer of toestel wanneer u Zorgactor.be bezoekt. Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens over de sessie, zoals uw IP-adres, webbrowsersoftware en de verwijzende website. We kunnen ook informatie verzamelen over uw online activiteiten, zoals de bekeken inhoud, bezochte pagina's en opzoekingen en/of reserveringen die werden gefaciliteerd of gedaan. Een van de doelstellingen van het verzamelen van deze automatische informatie is ons te helpen om de interesses en voorkeuren van onze gebruikers te begrijpen en u een gebruikerservaring op maat te verschaffen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

S-PAS bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door S-PAS bvba.  U heeft het recht  om bij ons een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een andere door u genoemde persoon of organisatie te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar post@zorgactor.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen twee weken op uw verzoek. S-PAS bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

S-PAS bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via post@zorgactor.be. S-PAS bvba heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Betaalinformatie

Als u inschrijft om informatie te publiceren op Zorgactor.be gaat u ermee akkoord dat wij en onze online betaalprovider Stripe de betaalinformatie over u verwerken, zoals het nummer van uw bankaart of kredietkaart, de naam van de kaarthouder, de vervaldatum, de authenticatiecode en het factuuradres.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op:

Maatschappelijke zetel en contactadres: Zorgactor.be, S-PAS bvba, Driesstraat 68 te 9160 Lokeren. E-mailadres: post@zorgactor.be