• Armoede
 • Geestelijke Gezondheidszorg
  • Ambulante begeleidingsdiensten
  • Beschut wonen
  • Centra voor dagbehandeling en activiteitencentra
  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
  • Diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Diensten voor psychogeriatrie
  • Geestelijke Gezondheidszorg Informatie en Overleg
  • Hulpverlening aan mensen met een verslaving
  • Psychiatrische afdelingen van een Algemeen Ziekenhuis
  • Psychiatrische thuiszorg
  • Psychiatrische urgentiediensten en crisisinterventie
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Psychiatrische ziekenhuizen
  • Psychosociale revalidatiecentra
  • Telefonische en online hulpverlening
  • Therapeutische gemeenschappen
  • Verslavingspreventie en vroeginterventie
  • Zelfhulp
 • Huisvesting
  • Huisvestingsinitiatieven
  • Informatie en overleg huisvesting
  • Zelfhulp huisvesting
 • Kinderen en Jongeren
  • Aanmelding Jeugdhulp
  • Adoptie-, Evaluatie- en Nazorgdiensten
  • Ambulante Begeleiding Kinderen en Gezinnen
  • Crisisjeugdhulp
  • Diensten voor pleegzorg
  • Gezinsondersteuning
  • Herstelgerichte en constructieve afhandeling
  • Jeugdhulp Cliëntoverleg en Bemiddeling
  • Jeugdhulp Informatie en Klachten
  • Jeugdhulp Telefonische en Online Diensten
  • Jeugdwelzijnswerk
  • Jongeren Info, Advies en Begeleiding
  • Kinderbijslagfondsen
  • Kinderen en Jongeren Informatie en Overleg
  • Kinderopvang
  • Mobiele jeugdzorg
  • Ondersteunende Begeleiding en Ouderparticipatie
  • Opvoedingsondersteuning
  • Residentiële jeugdzorg
  • Speel-o-theken
  • Woonbegeleiding jongeren
  • Zelfhulp Kinderen en Gezinnen
 • Lichamelijke Gezondheidszorg
  • Actieve levensbeëindiging
  • Arbeid en gezondheid
  • Beroepsverenigingen
  • Diabeteseducator
  • Dringende medische hulpverlening
  • Eerstelijnsgezondheidszorg
  • Gezondheidsbevordering
  • Gezondheidszorg Informatie en Overleg
  • Medisch hulpmateriaal
  • Niet-dringende Medische Hulpdiensten
  • Palliatieve Zorg
  • Reva centra
  • Wijkgezondheidscentra
  • Zelfhulp
  • Ziekenbezoek
  • Ziekenfondsen
  • Ziekenhuizen
   • Abdominale heelkunde
   • Algemene geneeskunde
   • Algemene heelkunde
   • Anatomo-pathologie
   • Anesthesiologie
   • Borstkliniek
   • Cardiologie
   • Chronische Ziekten
   • Dagheelkunde
   • Dagziekenhuizen
   • Dermatologie
   • Diabeteskliniek
   • Diabetologie
   • Dialyse
   • Diensten levensbeschouwelijke bijstand
   • Digestieve heelkunde
   • EMG
   • Endocrine heelkunde
   • Endocrinologie
   • Fertiliteit
   • Functionele revalidatie
   • Fysische geneeskunde
   • Gastro-enterologie
   • Geheugenklinieken
   • Genetica
   • Geriatrie
   • Geriatrische ziekenhuizen
   • Gezondheidsbilans
   • Gynaecologie
   • Hart- en Longziekten
   • Hartheelkunde
   • Hartrevalidatie
   • Hematologie
   • Intensieve zorgen
   • Kinder- en jeugdpsychiatrie
   • Kinesitherapie
   • Klinische biologie
   • Laparoscopische heelkunde
   • Locomotorische Aandoeningen
   • Medische beeldvorming
   • Mucoviscidosecentrum
   • Nefrologie
   • Neonatologie
   • Neurochirurgie
   • Neurologie
   • Nucleaire geneeskunde
   • Obesitaskliniek
   • Oftalmologie
   • Oncologie
   • Orthopedie
   • Osteopathie
   • Oto-rhino-laryngologie
   • Pediatrie
   • Pijnkliniek
   • Plastische, esthetische en reconstructieve heelkunde
   • Pneumologie
   • Poliklinieken
   • Prenatale geneeskunde
   • Proctologie
   • Psychiatrische ziekenhuizen
   • Psychogeriatrie
   • Radiotherapie
   • Reumatologie
   • Revalidatiecentra
   • Rugkliniek
   • Slaapgeneeskunde
   • Sociale diensten van ziekenhuizen
   • Spoedgevallen
   • Sportgeneeskunde
   • Stomatologie
   • Stomatologie en maxillo-faciale heelkunde
   • Tabacologie
   • Tandheelkunde
   • Thoracale heelkunde
   • Traumatologie
   • Universitaire ziekenhuizen
   • Urologie
   • Vasculaire heelkunde
   • Verloskunde
   • Volwassenen psychiatrie
 • Minderheden
  • Dienstverlening Minderheden
  • Integratiediensten en –centra
  • Minderheden Informatie en Overleg
  • Noord-Zuid Samenwerking
  • Racismebestrijding en Interculturalisering
  • Vluchtelingen, Asielzoekers en Mensen zonder papieren
  • Zelforganisaties Minderheden
  • Zigeuners en Woonwagenbewoners
 • Ouderen
  • Dienstverlening Ouderen
  • Ontmoeting, Vrije tijd en Vorming
  • Ouderen Informatie en Overleg
  • Woonvoorzieningen
 • Overheden
  • Brusselse overheden
  • Federale overheid
  • Gemeentelijke overheden
  • Provinciale overheden
  • Vlaamse overheid
 • Personen met een Beperking
  • Algemene diagnose en behandeling
  • Ambulante ondersteuning
  • Assistentie
  • Centra voor Ambulante Revalidatie
  • Dagopvang
  • Hulpmiddelen
  • Informatie, Advies en Bemiddeling
  • Personen met een Handicap Informatie en Overleg
  • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
  • Verenigingen en vrijetijdsbesteding
  • Woonondersteuning
  • Zelfhulp Personen met een Handicap
 • Rechtshulp en Justitie
  • Gerechtelijke medewerkers
  • Justitiële hulpverlening
  • Lokale en federale politie
  • Rechtshulp en juridisch advies
  • Rechtshulp Informatie en Overleg
 • Relaties en Seksualiteit
  • Alimentatievordering
  • Diensten relaties en seksualiteit
  • Familiaal geweld
  • Holebi- en transseksualiteit
  • Relatie- en scheidingsbemiddeling
  • Relaties en Seksualiteit Informatie en Overleg
  • Zelfhulp Relaties en Seksualiteit
 • Samenlevingsopbouw
  • Maatschappelijk opbouwwerk
  • Samenlevingsopbouw Informatie en Overleg
 • Sociaal Werk
  • Algemeen Welzijnswerk
  • Budgetbeheer en schuldbemiddeling
  • Dringende hulpverlening
  • OCMW’s
  • Ombudsdiensten
  • Sociaal Werk Informatie en Overleg
  • Sociale huizen
  • Straathoekwerk
  • Telefonische en online hulpverlening
  • Thuislozenzorg
  • Vrijwilligerswerk
 • Thuiszorg
  • Aanvullende thuiszorg
  • Diensten voor gezinszorg
  • Lokale dienstencentra
  • Oppas- en gezelschapsdiensten
  • Opvang
  • Regionale dienstencentra
  • Thuiszorg Informatie en Overleg
  • Verenigingen voor mantelzorgers
  • Zorgkassen
 • Zorgberoepen
  •  Farmacologie
   • Apotheker
   • Industrieapotheker
   • Klinisch-bioloog
   • Ziekenhuisapotheker
  • Geneeskunde
   • Bijzondere beroepstitel
    • Beheer van gezondheidsgegevens
    • Elektrocardiografie
    • Endocrino-diabetologie
    • Functionele en professionele revalidatie van gehandicapten
    • Geriatrie
    • Intensieve zorgen
    • Kinder-en jeugdpsychiatrie
    • Klinische hematologie
    • Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
    • Nefrologie
    • Neonatologie
    • Nuclaire in vitrogeneeskunde
    • Oncologie
    • Pediatrische hematologie en oncologie
    • Pediatrische neurologie
    • Urgentiegeneeskunde
    • Volwassenpsychiatrie
   • Geneesheer-Specialist
    • Acute geneeskunde
    • Anesthesie-reanimatie
    • Arbeidsgeneeskunde
    • Beheer van gezondheidsgegevens
    • Cardiologie
    • Dermato-venereologie
    • Fysische geneeskunde en de revalidatie
    • Gastro-enterologie
    • Geneesheer-specialist in opleiding
    • Gerechtelijke geneeskunde
    • Geriatrie
    • Gynaecologie-verloskunde
    • Heelkunde
    • Inwendige geneeskunde
    • Medische oncologie
    • Neurochirurgie
    • Neurologie
    • Neuropsychiatrie
    • Nucleaire geneeskunde
    • Oftalmologie
    • Orthopedische heelkunde
    • Otorhinolaryngologie
    • Pathologische anatomie
    • Pediatrie
    • Plastische reconstructieve en esthetische heelkunde
    • Pneumologie
    • Psychiatrie
    • Radiotherapie-oncologie
    • Reumatologie
    • Röntgendiagnose
    • Stomatologie
    • Urgentiegeneeskunde
    • Urologie
    • Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise
   • Huisarts
   • Huisarts in Opleiding
   • Niet-conventionele geneeskunde
    • Accupunctuur
    • Chiropraxie
    • Homeopathie
    • Osteopathie
  • Kinesitherapie
   • Cardiovasculaire kinesitherapie
   • Geriatrische Kinesitherapie
   • Kinesitherapie in de palliatieve zorg
   • Manuele Therapie
   • Neurologische kinesitherapie
   • Oedeemtherapie
   • Pediatrische kinesitherapie
   • Pelvische -en Perinatale Kinesitherapie
   • Psychomotorische kinesitherapie
   • Relaxatiekinesitherapie
   • Respiratorische kinesitherapie
   • Sportkinesitherapie
  • Logistiek assistent
  • Paramedische beroepen
   • Apothekers-assistent
   • Audicien
   • Audiologie
   • Bandagist
   • Dieetleer
   • Ergotherapie
   • Laboratorium, biotechnologie en menselijke erfelijkheidstechniek
   • Logopedie
   • Medische beeldvorming
   • Optometrie
   • Orthesist
   • Orthoptie
   • Pedicure
   • Podologie
   • Prothesist
   • Zorgkundige
  • Pedagogiek
   • Onderwijskunde
   • Orthopedagogiek
   • Sociale en arbeidspedagogiek
  • Psychologie
   • Arbeids- en organisatiepsychologie
   • Klinische en gezondheidspsychologie
   • Psychologisch assistent
   • Schoolpsychologie
   • Seksuologie
   • Theoretische en experimentele psychologie
  • Tandarts
   • Conserverende tandheelkunde
   • Endodontie
   • Forensische en gerechtelijke tandheelkunde
   • Kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde
   • Occlusodontologie
   • Paradontologie
   • Tandarts specialist in de orthodontie
   • Tandarts specialist in de prothetische tandheelkunde
   • Tandarts specialist in de restauratieve tandheelkunde
  • Verpleegkundige
   • Anesthesie
   • Diabetes
   • Evaluatie en pijnbehandeling
   • Geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie
   • Geriatrisch verpleegkundige
   • Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
   • Medische beeldvorming
   • Oncologie
   • Operatie-assistent en instrumentist
   • Palliatieve verpleegkunde
   • Pediatrie en neonatologie
   • Pediatrisch verpleegkundige
   • Perfunsionist
   • Psychiatrisch verpleegkundige
   • Sociaal verpleegkundige
   • Sociale gezondheidszorg
   • Thuisverpleegkunde
   • Wondzorg en stomatherapie
   • Ziekenhuisverpleegkundige
  • Vroedvrouwen
  • Zorgtrajectpromotor